SARISCUP GLIDING 2019

soaring competition / súťaž v bezmotorovom lietaní

term / termín : 31.5.2019 10:00 - 9.6.2019 18:00

Pokračuj / Continue

Aeroklub SABINOV, o.z., letisko Ražňany, 083 25 Sabinov, Slovakia, www.aeroklub-sabinov.com